onlinebalance.eu

                                                                                                                                                                                onlinebalance.eu

Deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam

Rīgā, 2013.gada 19.jūlijā

Pamatojoties uz vairākiem gadījumiem, kad Valsts ieņēmumu dienests tematisko pārbaužu laikā pieprasa uzrādīt OnlineBalance.eu licences līgumus uzņēmumiem, kuriem tie nav jāuzrāda, informēju:

 1. Lietotie termini:
  1. Licences līgums: līguma forma saskaņā ar Autortiesību likumu, tai skaitā 41.pantu;
  2. Pirmā līmeņa klients: fiziska vai juridiska persona, kura ir noslēgusi licences līgumu ar RCDB SIA par noteiktu skaitu lietotāju pieslēgumu nomu;
  3. Otrā līmeņa klients: fiziska vai juridiska persona, kurai kādu no saviem lietotāju pieslēgumiem ir piešķīris lietošanā Pirmā līmeņa klients.
 2. RCDB SIA slēdz licences līgumus ar Pirmā līmeņa klientiem, kuri ir arī maksātāji par konkrēto līgumu. Līguma noslēgšanas rezultātā pirmā līmeņa klients iegūst tiesības uz noteiktu pieslēgumu/firmu skaitu.
 3. Pirmā līmeņa klients licences līguma noslēgšanas rezultātā saņemtos lietotāju pieslēgumus var izsniegt saviem klientiem, darbiniekiem vai sadarbības partneriem, jeb Otrā līmeņa klientiem. RCDB SIA neveic uzskaiti vai kontroli, kam Pirmā līmeņa klients piešķir attiecīgas pieejas, pieslēgumus un tiesības.
 4. Informējam Valsts ieņēmumu dienestu, ka RCDB SIA par OnlineBalance.eu lietošanu slēdz licences līgumus ar Pirmā līmeņa klientiem un līguma saturs ir konfidenciāls, t.i. tas nav izpaužams Otrā līmeņa klientiem. Piemēram: Ja RCDB SIA Otrā līmeņa klientam Valsts ieņēmumu dienests tematiskās pārbaudes laikā pieprasa uzrādīt grāmatvedības programmas licences līgumu, tam nav tiesības to pieprasīt no Pirmā līmeņa klienta. Šajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienestam ir jāvēršas ar pieprasījumu pie Pirmā līmeņa klienta, kuram ir attiecīgais licences līgums.
   

Rolands Celmiņš
RCDB SIA
Valdes loceklis