onlinebalance.eu

                                                                                                                                                                                onlinebalance.eu

Apmācība

Piedāvājam divu veidu apmācību:

1. Īsais kurss OnlineBalance.eu lietošanā - 2.stundas - 20.00 Ls + PVN

Tēmas:
- Sistēmas uzbūve un datu sadalījums
- Datu ievade
- Rēķinu un pavadzīmju sagatavošana
- Lietvedība
 

2. Padziļinātais kurss OnlineBalance.eu lietošanā un grāmatvedības uzskaites nodrošināšanā - 10.stundas - 90.00 Ls + PVN

Tēmas:
- Sistēmas uzbūve un datu sadalījums
- Ienākošo dokumentu ievade un apstrāde
- Izejošo dokumentu ievade un apstrāde
- Naudas operācijas
- Darbinieku datu apstrāde
- Pamatlīdzekļu datu apstrāde
- Lietvedība
- Datu ieguve atskaitēm
 

Apmācību kursu sniedz pats sistēmas autors.